Nasza Kadra

Dorota Drobot

Dorota Drobot

magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pomoc nauczyciela w grupie Misie

Kateryna Horova

Katarzyna Horova

magister psychopedagogiki,  studia
1-go stopnia – pedagogika wczesnoszkolna, drugi nauczyciel w grupie Misie

Olga Kasperek

Olga Kasperek

3-letnie studia licencjackie w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej, studia 1-go stopnia na kierunku filologia polska, przygotowanie pedagogiczne w Kujawsko-Pomorskiej Wyższej Szkole w Bydgoszczy, pedagogika specjalna-studia podyplomowe-Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, nauczyciel wspomagający w grupie Sówki

kotecka

Karolina Kotecka

magister z zakresu edukacji i promocji bezpieczeństwa z elementami bhp , nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z modułem programowania, wychowawczyni w grupie Sówki

Maria Kulesza

Maria Kulesza

mgr psychopedagogiki, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej-wychowawczyni grupy Liski

Dagmara Nowak - Stenka

Dagmara Nowak-Stenka

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, studia 1-go stopnia-filologia angielska, studia podyplomowe z zakresu nauczania zintegrowanego, pomoc nauczyciela w grupie Liski oraz wicedyrektor przedszkola

Natalia Radomska

Natalia Radomska

magister pedagogiki specjalnej/ Studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/,nauczyciell wspomagający w grupie Sówki
malgorzata-spoczynska

Małgorzata Spoczyńska

logopeda, mgr Wychowania Muzycznego,  ukończone studia podyplomowe  z zakresy Logopedii Ogólnej oraz kurs kwalifikacyjny z Pedagogiki Opekuńczo-Wychowawczej, prowadzi zajęcia wokalne, rytmiczno-umuzykalniające, logorytmiczne oraz terapię logopedyczną

pielęgniarka

Wioleta Stepnowska

pielęgniarka przedszkola

Monika Superson

Monika Superson

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawczyni grupy Misie,w trakcie studiów magisterskich z zakresu terapii pedagogicznej
Karolina Szot

Karolina Szot

magister psychopedagogiki, pomoc nauczyciela w grupie Liski

Magda Włodarska

Magda Włodarska

Pani dbająca o posiłki i porządek w przedszkolu