Plan dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Mówiś:

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, gry stolikowe. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Przygotowanie pomocy do zajęć.
8:00-8:15 Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe w kole. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia poranne. 
8:15-8:30 Czynności porządkowe w sali, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience – przygotowanie do śniadania.
8.30-8.50 Śniadanie.
8.50-9.00 Czynności higieniczne po śniadaniu. Przygotowanie do zajęć.
9:00- 10:00 Realizacja podstawy programowej poprzez zajęcia z aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, zajęcia z języka angielskiego, logopedyczne, zajęcia rytmiczno – muzyczne.
10:00-10:15 Drugie śniadanie.
10:15- 11:15 Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Realizacja zajęć dodatkowych.
11:15-11:30 Czynności higieniczne przed obiadem.
11.30-12.00 Obiad/drugie danie/.
12:00-13.30 Odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek literackich i muzycznych.
13:30 -14:00 Czynności samoobsługowe – ubieranie się i czynności porządkowe. Przygotowanie do obiadu.
14:00- 14:30 Obiad/zupa/.
14:30-15:00 Zajęcia muzyczne, rytmiczne, manualne.
15:00- 15:15 Podwieczorek.
15:15- 16.30 Rozchodzenie się dzieci.

Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne lub zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym lub sali.